• Αρχή
  • Εισδοχή Φοιτητών
  • Αίτηση Εισδοχής

Αίτηση Εισδοχής

Η Διεύθυνση Μέσης Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού ανακοινώνει ότι, από την Τρίτη, 10 Ιουλίου 2018, άρχισε η υποβολή αιτήσεων για την εισδοχή στα προγράμματα σπουδών των ΜΙΕΕΚ.

Οι αιτήσεις εισδοχής μπορούν να υποβληθούν ηλεκτρονικά μέχρι και την Δευτέρα, 30 Ιουλίου 2018 και ώρα 12:00 το μεσημέρι, ενώ η προσκόμιση του φακέλου με τα απαραίτητα έγγραφα γίνεται στις Τεχνικές Σχολές, που έχουν δηλωθεί στην αίτηση, μέχρι τη 13:30 της ίδιας ημέρας.

Για περισσότερες πληροφορίες και αίτηση εισδοχής ακολουθήστε τον πιο κάτω σύνδεσμο:
Πληροφορίες και Αίτηση Εισδοχής