• Αρχή
  • Εισδοχή Φοιτητών
  • Αίτηση Εισδοχής

Αίτηση Εισδοχής

Η Διεύθυνση Μέσης Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού ανακοινώνει ότι, από την Πέμπτη, 1 Ιουνίου 2017, άρχισε η υποβολή αιτήσεων για την εισδοχή στα προγράμματα σπουδών των ΜΙΕΕΚ.

Οι αιτήσεις εισδοχής μπορούν να υποβληθούν ηλεκτρονικά (μετά και από την παράταση που δόθηκε) μέχρι και την Τετάρτη, 05 Ιουλίου 2017 και ώρα 12:00 το μεσημέρι, ενώ η προσκόμιση του φακέλου με τα απαραίτητα έγγραφα γίνεται στις Τεχνικές Σχολές, που έχουν δηλωθεί στην αίτηση, μέχρι τη 13:30 της ίδιας ημέρας.

Για περισσότερες πληροφορίες και αίτηση εισδοχής ακολουθήστε τον πιο κάτω σύνδεσμο:
Πληροφορίες και Αίτηση Εισδοχής