• Αρχή
  • Εισδοχή Φοιτητών
  • Αίτηση Εισδοχής

Αίτηση Εισδοχής

25/08/2022 - Για τα αποτελέσματα της αξιολόγησης των αιτήσεων εισδοχής πατήστε εδώ.

25/07/2022 - Επέκταση της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων εισδοχής, για φοίτηση σε όλα τα Προγράμματα Σπουδών, για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023!
Νέο Πρόγραμμα Σπουδών «Τεχνικός Βιομηχανίας»


Οι αιτήσεις εισδοχής, για φοίτηση σε όλα τα Προγράμματα Σπουδών, μπορούν να υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέχρι και την Παρασκευή, 19 Αυγούστου 2022 και ώρα 12:00 το μεσημέρι, μετά από την επέκταση της προθεσμίας υποβολής.

Επιπρόσθετα, ανακοινώνεται η προσφορά του νέου Προγράμματος Σπουδών «Τεχνικός Βιομηχανίας» στη Λευκωσία.

Για τα κριτήρια εισδοχής και τη διαδικασία υποβολής αίτησης πατήστε εδώ.

Φοιτητική χορηγία και φοιτητικό πακέτο
Οι σπουδαστές/σπουδάστριες δικαιούνται να αιτηθούν τόσο για φοιτητική χορηγία όσο και για το φοιτητικό πακέτο το οποίο περιλαμβάνει επίδομα σίτισης, επίδομα στέγης, επίδομα αγοράς πανεπιστημιακών βιβλίων και επίδομα αγοράς ή συντήρησης ηλεκτρονικού υπολογιστή.

Για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023 θα λειτουργήσουν τα ακόλουθα Προγράμματα Σπουδών για τα οποία μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες επιλέγοντας το αντίστοιχο εικονίδιο:

Τεχνολογία CNC - Ξυλουργική Βιομηχανία
Γαλακτοκομία - Τυροκομία
Δίκτυα Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Επικοινωνιών
Ηλ/μηχανολογικές – Ψυκτικές Εγκαταστάσεις στη Βιομηχανία
Διαχείριση Αγορών και Προμηθειών - Ναυτιλιακά
Βιολογικές Κηπευτικές Καλλιέργειες
Αρτοποιία - Ζαχαροπλαστική
Μηχανική Αυτοκινήτου
Μαγειρικές Τέχνες
Τέχνες Εστίασης
Τεχνικός Βιομηχανίας
 

Είσοδος (κινητές συσκευές)