• Αρχή
  • Προγράμματα Σπουδών
  • AUTO - Βιομηχανικοί και Οικιακοί Αυτοματισμοί

AUTO - Περιγραφή / Προφίλ Αποφοίτου/-ης

Περιγραφή / Προφίλ Αποφοίτου/-ης

Το πρόγραμμα θα καταστήσει τον/την σπουδαστή/-τρια ικανό/ή να εκτελεί εργασίες που σχετίζονται με την υλοποίηση βιομηχανικών και οικιακών αυτοματισμών, από τη σχεδίασή τους μέχρι την παράδοση στον πελάτη και την υποστήριξη της λειτουργίας τους, καθώς και εργασίες που σχετίζονται με τη διάγνωση, τον έλεγχο και την επιδιόρθωση βλαβών σε βιομηχανικούς και οικιακούς αυτοματισμούς. Ο/Η σπουδαστής/-τρια θα είναι σε θέση να επιτύχει τα πιο πάνω εφαρμόζοντας τους κανονισμούς ασφάλειας για την προστασία των εργαζομένων, του χώρου εργασίας και του περιβάλλοντος, ακολουθώντας τις τεχνικές οδηγίες του μελετητή και των κατασκευαστικών υλικών και εξαρτημάτων και χρησιμοποιώντας με ορθολογικό τρόπο τα εργαλεία, τις συσκευές και τα όργανα ελέγχου.


Είσοδος (κινητές συσκευές)