PSM - Προσδοκώμενα Μαθησιακά Αποτελέσματα

Με το τέλος του προγράμματος οι σπουδαστές/-ριες θα είναι σε θέση:
  • Να διαχειριστούν όλες τις διαδικασίες της εφοδιαστικής αλυσίδας δηλαδή αγορές, λήψη παραγγελιών, διαχείριση αποθήκης, διανομή και εξυπηρέτηση πελάτη. Οι γνώσεις και δεξιότητές τους θα καλύπτουν το σχεδιασμό και προγραμματισμό, τον καθορισμό κριτηρίων και προδιαγραφών για επιλογή προμηθευτών, την εκτέλεση έρευνα αγοράς, τη διαπραγμάτευση, τη διεκπεραίωση αγορών, την παραλαβή και τον έλεγχο υλικών σε αποθήκη, τη διαχείριση αποθεμάτων και τη λειτουργία αποθηκευτικών χώρων.
  • Να υπολογίσουν το κόστος προμήθειας, να εισηγηθούν ένα σύστημα λήψης παραγγελιών, να σχεδιάσουν ένα απλό σύστημα διανομής προϊόντων και να εξυπηρετήσουν αποτελεσματικά τις ανάγκες πελατών.
  • Να γνωρίζουν για το διεθνές εμπόριο, τις διεθνείς τάσεις της εφοδιαστικής αλυσίδας καθώς και τη λειτουργία των υπηρεσιών συνδυασμένων μεταφορών και θα μπορούν να διαχειριστούν τις λειτουργίες επιμελητείας και αλυσίδας προμηθειών και αποθεμάτων, αλλά και να αναγνωρίζουν ευκαιρίες βελτίωσης, να μειώνουν τη σπατάλη και να εισηγούνται ενέργειες βάσει των αρχών της λιτής διαχείρισης.
  • Να συμμετέχουν και να βελτιώνουν, έχοντας τα πρακτικά εφόδια, τις προσπάθειες και τα συστήματα των επιχειρήσεων, σε μια εποχή όπου οι έννοιες ποιότητα, αξία, αειφορία, περιβαλλοντική συνείδηση, ασφάλεια και υγεία αποτελούν κλειδιά επιτυχίας
  • Να αντιλαμβάνονται τις δραστηριότητες μιας ναυτιλιακής εταιρείας και πιο συγκεκριμένα τα τμήματα αγορών τους.
  • Να γνωρίζουν τα τμήματα που απαρτίζουν μια ναυτιλιακή εταιρεία και να κατανοούν τον ρόλο τους στη διαδικασία προσφοράς υπηρεσιών.
  • Να αναγνωρίζουν τα κύρια μέλη της Ναυτιλιακής Βιομηχανίας και το σκοπό ύπαρξής τους.
  • Να γνωρίζουν την πολυμορφία της αγοράς ναυλώσεων, την ναυτασφαλιστική πρακτική και την αποδοτική ικανοποίηση των αναγκών του ναυλωτή, τα ναυπηγικά χαρακτηριστικά πλοίων και τους τρόπους φορτοεκφόρτωσης στα λιμάνια.
  • Να συμπληρώνουν τα σχετικά ναυτιλιακά έγγραφα και τις σχετικές φόρμες.
  • Να έχουν εξειδικευμένες γνώσεις Αγγλικών για επιχειρήσεις και γνώσεις προηγμένων εφαρμογών ηλεκτρονικών υπολογιστών.