• Αρχή
  • Εισδοχή Φοιτητών
  • Αίτηση Εισδοχής

Αίτηση Εισδοχής

Η Διεύθυνση Μέσης Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού ανακοινώνει την έναρξη υποβολής αιτήσεων, από τη Δευτέρα, 24 Ιουνίου 2019, για φοίτηση στα Προγράμματα Σπουδών των MIEEK

Οι αιτήσεις εισδοχής μπορούν να υποβληθούν ηλεκτρονικά μέχρι και την Πέμπτη, 8 Αυγούστου 2019 και ώρα 12:00 το μεσημέρι, ενώ η προσκόμιση του φακέλου με τα απαραίτητα έγγραφα γίνεται στις Τεχνικές Σχολές, που έχουν δηλωθεί στην αίτηση, μέχρι τη 13:30 της ίδιας ημέρας.

Για περισσότερες πληροφορίες και αίτηση εισδοχής ακολουθήστε τον πιο κάτω σύνδεσμο:
Πληροφορίες και Αίτηση Εισδοχής

Είσοδος (κινητές συσκευές)