• Αρχή
  • Εισδοχή Φοιτητών
  • Κριτήρια Εισδοχής Σπουδαστών/-ριών

Κριτήρια Εισδοχής Σπουδαστών/-ριών

Τα MIEEK απευθύνονται σε απόφοιτους/-ες Μέσης Γενικής ή Μέσης Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, για φοίτηση σε τομείς που δεν προσφέρονται σε Ανώτερο ή Μεταλυκειακό επίπεδο από άλλες Δημόσιες Σχολές ή συναφείς οργανισμούς της Δημοκρατίας.

Προϋπόθεση για συμμετοχή σε προγράμματα των ΜΙΕΕΚ είναι η κατοχή Απολυτηρίου Μέσης Γενικής ή Μέσης Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (Λυκείου ή Τεχνικής Σχολής). Η επιλογή των σπουδαστών/-ριών για εγγραφή και παρακολούθηση των Προγραμμάτων, τα οποία προσφέρονται από τα ΜΙΕΕΚ, γίνεται μέσα από Σύστημα Μοριοδότησης, το οποίο διέπεται από μετρήσιμα και διαφανή κριτήρια.

Aπό τη Δευτέρα, 24 Ιουνίου 2019, άρχισε η υποβολή αιτήσεων για την εισδοχή στα προγράμματα σπουδών των ΜΙΕΕΚ.

Οι αιτήσεις εισδοχής μπορούν να υποβληθούν ηλεκτρονικά μέχρι και την Πέμπτη, 8 Αυγούστου 2019 και ώρα 12:00 το μεσημέρι, ενώ η προσκόμιση του φακέλου με τα απαραίτητα έγγραφα γίνεται στις Τεχνικές Σχολές, που έχουν δηλωθεί στην αίτηση, μέχρι τη 13:30 της ίδιας ημέρας.

Για περισσότερες πληροφορίες και αίτηση εισδοχής ακολουθήστε τον πιο κάτω σύνδεσμο:
Πληροφορίες και Αίτηση Εισδοχής

Είσοδος (κινητές συσκευές)