• Αρχή
  • Εισδοχή Φοιτητών
  • Κριτήρια Εισδοχής Σπουδαστών/-ριών

Κριτήρια Εισδοχής Σπουδαστών/-ριών

Άρχισε η υποβολή αιτήσεων εισδοχής για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023 !

Οι αιτήσεις εισδοχής μπορούν να υποβάλλονται ηλεκτρονικά από τη Δευτέρα, 6 Ιουνίου 2022 μέχρι και την Παρασκευή, 29 Ιουλίου 2022 και ώρα 12:00 το μεσημέρι.

Για τα κριτήρια εισδοχής και τη διαδικασία υποβολής αίτησης πατήστε εδώ.

Φοιτητική χορηγία και φοιτητικό πακέτο
Οι σπουδαστές/σπουδάστριες δικαιούνται να αιτηθούν τόσο για φοιτητική χορηγία όσο και για το φοιτητικό πακέτο το οποίο περιλαμβάνει επίδομα σίτισης, επίδομα στέγης, επίδομα αγοράς πανεπιστημιακών βιβλίων και επίδομα αγοράς ή συντήρησης ηλεκτρονικού υπολογιστή.

Για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023 θα λειτουργήσουν τα ακόλουθα Προγράμματα Σπουδών για τα οποία μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες επιλέγοντας το αντίστοιχο εικονίδιο:

Τεχνολογία CNC - Ξυλουργική Βιομηχανία
Γαλακτοκομία - Τυροκομία
Δίκτυα Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Επικοινωνιών
Ηλ/μηχανολογικές – Ψυκτικές Εγκαταστάσεις στη Βιομηχανία
Διαχείριση Αγορών και Προμηθειών - Ναυτιλιακά
Βιολογικές Κηπευτικές Καλλιέργειες
Αρτοποιία - Ζαχαροπλαστική
Μηχανική Αυτοκινήτου
Μαγειρικές Τέχνες
Τέχνες Εστίασης

Είσοδος (κινητές συσκευές)