• Αρχή
  • Προγράμματα Σπουδών
  • REFRIG - Ηλεκτρομηχανολογικές – Ψυκτικές Εγκαταστάσεις στη Βιομηχανία

REFRIG - Περιγραφή / Προφίλ Αποφοίτου/-ης

Περιγραφή / Προφίλ Αποφοίτου/-ης


Το πρόγραμμα θα καταστήσει τον/την σπουδαστή/-ρια ικανό/-ή να εκτελεί εργασίες που σχετίζονται με την εγκατάσταση, συντήρηση και επισκευή ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων, επαγγελματικών ψυγείων, μικρών οικιακών κλιματιστικών μονάδων και μικρών κεντρικών κλιματιστικών μονάδων επαγγελματικών χώρων, την κατασκευή, συντήρηση και επισκευή εγκαταστάσεων αερισμού, την εγκατάσταση, συντήρηση και επισκευή εξοπλισμού ψύξης μεγάλων επαγγελματικών ψυγείων, καθώς επίσης μεγάλων κεντρικών κλιματιστικών μονάδων σε μεγάλους χώρους. Ο/H σπουδαστής/-ρια θα είναι σε θέση να επιτύχει τα πιο πάνω εφαρμόζοντας τους κανονισμούς ασφάλειας για την προστασία των εργαζομένων, του χώρου εργασίας και του περιβάλλοντος, ακολουθώντας τις τεχνικές οδηγίες του μελετητή και των κατασκευαστών υλικών και εξαρτημάτων και χρησιμοποιώντας με ορθολογικό τρόπο τα εργαλεία, τις συσκευές και τα όργανα ελέγχου.

Είσοδος (κινητές συσκευές)