• Αρχή
  • ΜΙΕΕΚ
  • Διοικητικό Προσωπικό

Διοικητικό Προσωπικό

Α/Α Θέση Ονοματεπώνυμο
1 Γενικός Διευθυντής Δρ. Ηλίας Μαρκάτζιης
2 Λειτουργός Διασφάλισης Ποιότητας Παντελής Ζαχαροπλάστης
3 Λειτουργός Συντονισμού και Ελέγχου Κυριάκος Κυριάκου
4 Λειτουργός Συντονισμού και Ελέγχου Πάρης Σγουρομάλλης
5 Ακαδημαϊκός Συντονιστής Π.Σ. Βιολογικές Κηπευτικές Καλλιέργειες Γιώργος Χαλασιάς
6 Ακαδημαϊκός Συντονιστής Π.Σ. Διαχείριση Αγορών και Προμηθειών - Ναυτιλιακά Λίνα Έλληνα
7 Ακαδημαϊκός Συντονιστής Π.Σ. Ηλεκτρομηχανολογικές – Ψυκτικές Εγκαταστάσεις στη Βιομηχανία Χαράλαμπος Πρατσής
8 Ακαδημαϊκός Συντονιστής Π.Σ. Δίκτυα Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Επικοινωνιών Μιχάλης Μιχαηλίδης
9 Ακαδημαϊκός Συντονιστής Π.Σ. Αρτοποιία - Ζαχαροπλαστική Δρ. Μιχάλης Αναστασίου
10 Ακαδημαϊκός Συντονιστής Π.Σ. Τεχνολογία CNC - Ξυλουργική Βιομηχανία Σοφοκλής Σοφοκλέους
11 Ακαδημαϊκός Συντονιστής Π.Σ. Γαλακτοκομία - Τυροκομία Γεώργιος Ψαθάς
Λευκωσία
1 Επαρχιακός Διευθυντής Λοΐζος Λοΐζου
2 Βοηθός Επαρχιακός Διευθυντής Ανδρέας Βασιλείου
3 Τοπικός Συντονιστής Π.Σ. Ηλεκτρομηχανολογικές – Ψυκτικές Εγκαταστάσεις στη Βιομηχανία Χαράλαμπος Πρατσής
4 Τοπικός Συντονιστής Π.Σ. Αρτοποιία - Ζαχαροπλαστική Μιχάλης Διόλας
5 Τοπικός Συντονιστής Π.Σ. Γαλακτοκομία - Τυροκομία Γεώργιος Ψαθάς
Λεμεσός
1 Επαρχιακός Διευθυντής Κώστας Σχοινής
2 Βοηθός Επαρχιακός Διευθυντής (Αν.) Γιώργος Χαλασιάς
3 Τοπικός Συντονιστής Π.Σ. Διαχείριση Αγορών και Προμηθειών - Ναυτιλιακά Λίνα Έλληνα
4 Τοπικός Συντονιστής Π.Σ. Αρτοποιία - Ζαχαροπλαστική Δρ. Μιχάλης Αναστασίου
5 Τοπικός Συντονιστής Π.Σ. Βιολογικές Κηπευτικές Καλλιέργειες Γιώργος Χαλασιάς
Λάρνακα
1 Επαρχιακός Διευθυντής Αλέξης Κωστέας
2 Βοηθός Επαρχιακός Διευθυντής Μιχάλης Μιχαηλίδης
3 Τοπικός Συντονιστής Π.Σ. Δίκτυα Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Επικοινωνιών Φώτος Πασάντας
4 Τοπικός Συντονιστής Π.Σ. Ηλεκτρομηχανολογικές – Ψυκτικές Εγκαταστάσεις στη Βιομηχανία Βλαδίμηρος Ταλιαδώρος
5 Τοπικός Συντονιστής  Π.Σ. Τεχνολογία CNC - Ξυλουργική Βιομηχανία Ανδρέας Πάλος
Πάφος
1 Επαρχιακός Διευθυντής Δημήτρης Κωνσταντίνου Σφικτός
2 Βοηθός Επαρχιακός Διευθυντής Δρ. Κώστας Κωνσταντίνου
3 Τοπικός Συντονιστής Π.Σ. Βιολογικές Κηπευτικές Καλλιέργειες Ευτύχιος Καλαϊτζάκης
4 Τοπικός Συντονιστής Π.Σ. Αρτοποιία - Ζαχαροπλαστική Γιάννος Νικολάου