• Αρχή
  • ΜΙΕΕΚ
  • Διοικητικό Προσωπικό

Διοικητικό Προσωπικό

Α/Α Θέση Ονοματεπώνυμο
1 Γενικός Διευθυντής Δρ. Ηλίας Μαρκάτζιης
2 Λειτουργός Διασφάλισης Ποιότητας Παντελής Ζαχαροπλάστης
3 Λειτουργός Συντονισμού και Ελέγχου Κυριάκος Κυριάκου
4 Ακαδημαϊκός Συντονιστής Π.Σ. Βιολογικές Κηπευτικές Καλλιέργειες Μιχάλης Σπανός
5 Ακαδημαϊκή Συντονίστρια Π.Σ. Διαχείριση Εφοδιαστικής Αλυσίδας και Ναυτιλιακές Σπουδές Λίνα Έλληνα
6 Ακαδημαϊκός Συντονιστής Π.Σ. Ψυκτικές και Κλιματιστικές Εγκαταστάσεις  Ανδρέας Ελευθερίου
7 Ακαδημαϊκός Συντονιστής Π.Σ. Δίκτυα Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Επικοινωνιών Νίκος Παλιός
8 Ακαδημαϊκός Συντονιστής Π.Σ. Αρτοποιία - Ζαχαροπλαστική Δρ. Μιχάλης Αναστασίου
9 Ακαδημαϊκός Συντονιστής Π.Σ. Τεχνολογία CNC - Ξυλουργική Βιομηχανία Σοφοκλής Σοφοκλέους
10 Ακαδημαϊκή Συντονίστρια Π.Σ. Γαλακτοκομία - Τυροκομία Χριστιάνα Παρπούνα
11 Ακαδημαϊκός Συντονιστής Π.Σ. Βιομηχανικοί και Οικιακοί Αυτοματισμοί Θεόδωρος Αναστασιάδης
12 Ακαδημαϊκός Συντονιστής Π.Σ. Μαγειρικές Τέχνες Δρ. Μιχάλης Αναστασίου
13 Ακαδημαϊκός Συντονιστής Π.Σ. Τέχνες Εστίασης Δρ. Μιχάλης Αναστασίου
14 Ακαδημαϊκός Συντονιστής Π.Σ. Μηχανική Αυτοκινήτου  
15 Ακαδημαϊκός Συντονιστής Π.Σ. Τεχνικός Βιομηχανίας Θεόδωρος Αναστασιάδης
Λευκωσία
1 Επαρχιακός Διευθυντής Ιωάννης Κάτσιης
2 Βοηθός Επαρχιακός Διευθυντής Ανδρέας Βασιλείου
3 Τοπικός Συντονιστής Π.Σ. Ψυκτικές και Κλιματιστικές Εγκαταστάσεις  Ανδρέας Ελευθερίου
4 Τοπικός Συντονιστής Π.Σ. Αρτοποιία - Ζαχαροπλαστική Μιχάλης Διόλας
5 Τοπική Συντονίστρια Π.Σ. Γαλακτοκομία - Τυροκομία Χριστιάνα Παρπούνα
6 Τοπικός Συντονιστής Π.Σ. Βιομηχανικοί και Οικιακοί Αυτοματισμοί Θεόδωρος Αναστασιάδης
7 Τοπικός Συντονιστής Π.Σ. Μαγειρικές Τέχνες  
8 Τοπικός Συντονιστής Π.Σ. Μηχανική Αυτοκινήτου  
9 Τοπικός Συντονιστής Π.Σ. Δίκτυα Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Επικοινωνιών  
10 Τοπικός Συντονιστής Π.Σ. Τεχνικός Βιομηχανίας Θεόδωρος Αναστασιάδης
Λεμεσός
1 Επαρχιακός Διευθυντής Κώστας Σχοινής
2 Βοηθός Επαρχιακός Διευθυντής Αντώνης Πιερίδης
3 Τοπική Συντονίστρια Π.Σ. Διαχείριση Εφοδιαστικής Αλυσίδας και Ναυτιλιακές Σπουδές Λίνα Έλληνα
4 Τοπικός Συντονιστής Π.Σ. Αρτοποιία - Ζαχαροπλαστική Ανδρέας Σάββα
5 Τοπικός Συντονιστής Π.Σ. Βιολογικές Κηπευτικές Καλλιέργειες Μιχάλης Σπανός
6 Τοπικός Συντονιστής Π.Σ. Ψυκτικές και Κλιματιστικές Εγκαταστάσεις  Στέλιος Γεωργίου
7 Τοπικός Συντονιστής Π.Σ. Μαγειρικές Τέχνες Γλαύκος Καμιναράς
8 Τοπικός Συντονιστής Π.Σ. Τέχνες Εστίασης Λεωνίδας Ιωάννου
9 Τοπικός Συντονιστής Π.Σ. Δίκτυα Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Επικοινωνιών  
Λάρνακα
1 Επαρχιακός Διευθυντής Αλέξης Κωστέας
2 Βοηθός Επαρχιακός Διευθυντής Μιχάλης Μιχαηλίδης
3 Τοπικός Συντονιστής Π.Σ. Δίκτυα Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Επικοινωνιών Νίκος Παλιός
4 Τοπικός Συντονιστής  Π.Σ. Τεχνολογία CNC - Ξυλουργική Βιομηχανία Ανδρέας Πάλος
5 Τοπικός Συντονιστής  Π.Σ. Αρτοποιία - Ζαχαροπλαστική Δρ. Μιχάλης Αναστασίου
6 Τοπικός Συντονιστής  Π.Σ. Μαγειρικές Τέχνες  
7 Τοπικός Συντονιστής  Π.Σ. Τέχνες Εστίασης  
8 Τοπικός Συντονιστής  Π.Σ. Ψυκτικές και Κλιματιστικές Εγκαταστάσεις  
Πάφος
1 Επαρχιακός Διευθυντής Δημήτρης Κωνσταντίνου Σφικτός
2 Βοηθός Επαρχιακός Διευθυντής Δρ. Κώστας Κωνσταντίνου
3 Τοπικός Συντονιστής Π.Σ. Βιολογικές Κηπευτικές Καλλιέργειες Λούκας Σολωμού
4 Τοπικός Συντονιστής Π.Σ. Αρτοποιία - Ζαχαροπλαστική Μιχάλης Ταλιαδώρος
5 Τοπικός Συντονιστής Π.Σ. Δίκτυα Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Επικοινωνιών Μυριάνθης Γιουκκάς
6 Τοπικός Συντονιστής Π.Σ. Μαγειρικές Τέχνες  
7 Τοπικός Συντονιστής Π.Σ. Ψυκτικές και Κλιματιστικές Εγκαταστάσεις  

Είσοδος (κινητές συσκευές)