• Αρχή
  • ΜΙΕΕΚ
  • Κανονισμοί Σπουδών

Κανονισμοί Σπουδών

Κανονισμοί Σπουδών (αρχείο)
1. Σκοπός:
Η διεργασία αυτή περιγράφει τους Κανονισμούς Σπουδών που βρίσκονται σε εφαρμογή, τον καθορισμό πλαισίου λειτουργίας των σπουδών και την ενημέρωση των σπουδαστών/τριών για τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους που συνεπάγεται η φοίτησή τους στη Δημόσια Σχολή Ανώτερης Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης - ΜΙΕΕΚ για το ακαδημαϊκό έτος 2018- 2019.

2. Πεδίο Εφαρμογής:
Με τον παρόντα Κανονισμό ρυθμίζονται τα θέματα που αφορούν σπουδές και διπλώματα στα διάφορα Προγράμματα Σπουδών των ΜΙΕΕΚ.

3. Υπευθυνότητες/Ερμηνείες:
Σπουδαστές
Έχουν την ευθύνη τήρησης των Κανονισμών αυτών.
(α) Κάθε σπουδαστής/τρια δηλώνει, κατά την πρώτη του/της επαφή με τα ΜΙΕΕΚ, την προσωπική του/της ηλεκτρονική διεύθυνση. Στη διεύθυνση αυτή τα ΜΙΕΕΚ αποστέλλουν την αρχική αλληλογραφία, η οποία θεωρείται έγκυρη και επίσημη.
(β) Για κάθε σπουδαστή/τρια που εγγράφεται σε Πρόγραμμα Σπουδών, το Παράρτημα ΜΙΕΕΚ έχει καταχωρημένη μίαν ηλεκτρονική διεύθυνση επικοινωνίας, όπως έχει δηλωθεί από κάθε σπουδαστή/τρια.
(γ) Με την έναρξη των σπουδών, η επικοινωνία με τον/τη σπουδαστή/τρια γίνεται μόνο μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης που χορηγείται από το Παράρτημα ΜΙΕΕΚ και είναι ευθύνη του/της σπουδαστή/τριας να χειρίζεται το ηλεκτρονικό αυτό ταχυδρομείο προσωπικά και εμπιστευτικά.
(δ) Στη διεύθυνση αυτή αποστέλλεται αλληλογραφία η οποία θεωρείται έγκυρη και επίσημη, ενώ τα ηλεκτρονικά μηνύματα θεωρούνται υπογεγραμμένα από τον αποστολέα τους.
(ε) Κάθε σπουδαστής/τρια των ΜΙΕΕΚ έχει έναν αριθμό μητρώου, μέσω του οποίου τυγχάνουν εσωτερικής διαχείρισης και επεξεργασίας προσωπικές του/της πληροφορίες που σχετίζονται με τη φοίτησή του/της στα ΜΙΕΕΚ.
(στ) Είναι ευθύνη του/της σπουδαστή/τριας να ελέγχει το ηλεκτρονικό του/της ταχυδρομείο σε καθημερινή βάση.
(ζ) Σε περίπτωση που ο/η σπουδαστής/τρια απωλέσει τον έλεγχο του ηλεκτρονικού του/της ταχυδρομείου, έχει ευθύνη να δώσει κάποιον εναλλακτικό στον Συντονιστή του Προγράμματός του/της.