• Αρχή
  • ΜΙΕΕΚ
  • Κανονισμοί Σπουδών

Κανονισμοί Σπουδών

Κανονισμοί Σπουδών (αρχείο 29 σελίδων)
1. Σκοπός:
Με τον παρόντα Κανονισμό ρυθμίζονται τα θέματα τα οποία αφορούν τις σπουδές και τα διπλώματα αποφοίτησης από τα διάφορα Προγράμματα Σπουδών των ΜΙΕΕΚ.

2. Πεδίο Εφαρμογής:
Με τον παρόντα Κανονισμό ρυθμίζονται τα θέματα τα οποία αφορούν τις σπουδές και τα διπλώματα αποφοίτησης από τα διάφορα Προγράμματα Σπουδών των ΜΙΕΕΚ.

3. Υπευθυνότητες/Ερμηνείες:
Οι Σπουδαστές/Σπουδάστριες έχουν την ευθύνη τήρησης των εξής Κανονισμών:
α) Κάθε σπουδαστής/τρια δηλώνει, κατά την εγγραφή του σε τμήμα των ΜΙΕΕΚ, την προσωπική του/της ηλεκτρονική διεύθυνση στην οποία θα αποστέλλεται η αρχική αλληλογραφία του Προγράμματος που έχει επιλέξει, η οποία θεωρείται έγκυρη και επίσημη.
β) Το Παράρτημα των ΜΙΕΕΚ έχει καταχωρημένη μία ηλεκτρονική διεύθυνση επικοινωνίας, όπως έχει δηλωθεί από τον/την ίδιο/α σπουδαστή/τρια, κατά την εγγραφή του στο τμήμα.
γ) Με την έναρξη των σπουδών, η επικοινωνία με τον/τη σπουδαστή/τρια γίνεται μόνο μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης που έχει δηλώσει κατά την εγγραφή του/της και είναι προσωπική ευθύνη του/της σπουδαστή/τριας να χειρίζεται το ηλεκτρονικό αυτό ταχυδρομείο προσωπικά και εμπιστευτικά.
δ) Στη διεύθυνση αυτή αποστέλλεται αλληλογραφία η οποία θεωρείται έγκυρη και επίσημη, ενώ τα ηλεκτρονικά μηνύματα θεωρούνται υπογεγραμμένα από τον αποστολέα τους.
(ε) Για κάθε σπουδαστή/τρια των ΜΙΕΕΚ χορηγείται αριθμός μητρώου, μέσω του οποίου τυγχάνουν εσωτερικής διαχείρισης και επεξεργασίας οι προσωπικές του/της πληροφορίες, οι οποίες σχετίζονται με τη φοίτησή του/της στα ΜΙΕΕΚ. (στ) Είναι ευθύνη του/της σπουδαστή/τριας να ελέγχει το ηλεκτρονικό του/της ταχυδρομείο σε καθημερινή βάση.
(ζ) Σε περίπτωση που ο/η σπουδαστής/τρια, για οποιονδήποτε λόγο, δεν έχει πρόσβαση στο ηλεκτρονικό του/της ταχυδρομείο, έχει ευθύνη να δώσει κάποια άλλη εναλλακτική διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στον Συντονιστή του Προγράμματός του/της.

Για να διαβάσετε και τις 29 σελίδες των Κανονισμών Σπουδών ανοίξετε το αρχείο στο πάνω μέρος της σελίδας.

Είσοδος (κινητές συσκευές)