• Αρχή
  • ΜΙΕΕΚ
  • Γενικές πληροφορίες

Γενικές πληροφορίες

Τα ΜΙΕΕΚ είναι ένα συγχρηματοδοτούμενο έργο από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και την Κυπριακή Δημοκρατία, τα οποία υλοποιούν την ευρωπαϊκή πολιτική για συνεχή σχέση του Ευρωπαίου πολίτη με τον χώρο της εκπαίδευσης και κατάρτισης, η οποία αποτελεί μέρος της Ευρωπαικής Πολιτικής.

Η ίδρυση και λειτουργία των Μεταλυκειακών Ινστιτούτων Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης αποφασίστηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο το Φεβρουάριο του 2012.

Τα ΜΙΕΕΚ προσφέρουν υψηλής ποιότητας προγράμματα εκπαίδευσης και κατάρτισης, διετούς κύκλου, σε αναπτυσσόμενους τομείς. Παράλληλα, ικανοποιούν τη μεγάλη ζήτηση στην αγορά εργασίας σε επίκαιρα επαγγέλματα. Επομένως, παρέχουν την ευκαιρία στους πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας, ιδιαίτερα στους νέους, για απόκτηση, βελτίωση ή αναβάθμιση των επαγγελματικών τους προσόντων και δεξιοτήτων, ώστε να καταστούν ικανότεροι και αποτελεσματικότεροι για απασχόληση και συμμετοχή στην αγορά εργασίας, κυπριακή και ευρωπαϊκή.

Τα Προγράμματα Σπουδών είναι διετούς διάρκειας (τέσσερα εξάμηνα) και προσφέρονται στις εγκαταστάσεις των Τεχνικών και Επαγγελματικών Σχολών Εκπαίδευσης και Κατάρτισης των επαρχιών Λευκωσίας, Λεμεσού, Λάρνακας και Πάφου.

Για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023 θα λειτουργήσουν τα ακόλουθα Προγράμματα Σπουδών ανά επαρχία:
Επαρχία Επαρχία Πρόγραμμα
Λευκωσία Α' Τεχνική και Επαγγελματική Σχολή Εκπαίδευσης και Κατάρτισης Λευκωσίας Αρτοποιία – Ζαχαροπλαστική (Β' έτος)
Ψυκτικές και Κλιματιστικές Εγκαταστάσεις (Α' & Β' έτος)
Γαλακτοκομία – Τυροκομία (Β' έτος)
Βιομηχανικοί και Οικιακοί Αυτοματισμοί (Β' έτος)
Μαγειρικές Τέχνες (Α' έτος)
Μηχανική Αυτοκινήτου (Α' έτος)
Δίκτυα Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Επικοινωνιών (Α' έτος)
Λεμεσός Γ' Τεχνική και Επαγγελματική Σχολή Εκπαίδευσης και Κατάρτισης Λεμεσού Μαγειρικές Τέχνες (Α' & Β' έτος)
Αρτοποιία – Ζαχαροπλαστική (Α' & Β' έτος)
Ψυκτικές και Κλιματιστικές Εγκαταστάσεις (Α' & Β' έτος)
Διαχείριση Εφοδιαστικής Αλυσίδας και Ναυτιλιακές Σπουδές (Α' & Β' έτος)
Βιολογικές Κηπευτικές Καλλιέργειες (Α' & Β' έτος)
Τέχνες Εστίασης (Α' & Β' έτος)
Δίκτυα Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Επικοινωνιών (Α' έτος)
Λάρνακα Τεχνική και Επαγγελματική Σχολή Εκπαίδευσης και Κατάρτισης Λάρνακας Αρτοποιία – Ζαχαροπλαστική (Α' & Β' έτος)
Δίκτυα Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Επικοινωνιών (Α' & Β' έτος)
Τεχνολογία CNC – Ξυλουργική Βιομηχανία (Α' & Β' έτος)
Μαγειρικές Τέχνες (Α' έτος)
Τέχνες Εστίασης (Α' έτος)
Ψυκτικές και Κλιματιστικές Εγκαταστάσεις (Α' έτος)
Πάφος Τεχνική και Επαγγελματική Σχολή Εκπαίδευσης και Κατάρτισης Πάφου Αρτοποιία – Ζαχαροπλαστική (Β' έτος)
Δίκτυα Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Επικοινωνιών (Α' & Β' έτος)
Βιολογικές Κηπευτικές Καλλιέργειες (Α' έτος)
Μαγειρικές Τέχνες (Α' έτος)
Ψυκτικές και Κλιματιστικές Εγκαταστάσεις (Α' έτος)

Η φοίτηση στα ΜΙΕΕΚ είναι δωρεάν και διαρκεί 14 εβδομάδες για κάθε εξάμηνο. Περιλαμβάνει τεχνολογικά και εργαστηριακά μαθήματα, καθώς και πρακτική εξάσκηση στη βιομηχανία διάρκειας έξι εβδομάδων για κάθε έτος σπουδών. Στο τέλος κάθε εξαμήνου, διεξάγονται γραπτές και πρακτικές εξετάσεις για διακρίβωση των γνώσεων, ικανοτήτων και δεξιοτήτων των σπουδαστών/σπουδαστριών και κατοχύρωση των αντίστοιχων προσόντων.

Τα μαθήματα διεξάγονται σε απογευματινό και βραδινό χρόνο (πέντε μέρες την εβδομάδα, Δευτέρα-Παρασκευή), 17:00-21:00.

Ανακοινώσεις
Ανακοινώσεις - ΜΙΕΕΚ
Πληροφορίες για τα ΜΙΕΕΚ
Δείγμα Διπλώματος - ΜΙΕΕΚ
Παράρτημα Διπλώματος - ΜΙΕΕΚ
Δείγμα Κατάστασης Αναλυτικής Βαθμολογίας - ΜΙΕΕΚ

Είσοδος (κινητές συσκευές)