• Αρχή

Εγκαίνια Absolute Institute of Technical Education (AITE)

Την Παρασκευή 25 Νοεμβρίου 2022 τελέστηκαν τα εγκαίνια του Absolute Institute of Technical Education (AITE) από τον Εξοχότατο Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας, κ. Νίκο Αναστασιάδη.

Το κτήριο ΑΙΤΕ βρίσκεται στη Λεμεσό και αποτελεί ευγενή δωρεά του Οργανισμού Absolute Charitable Trust προς το Υπουργείο Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας. Θα προσφέρει προγράμματα σπουδών της Δημόσιας Σχολής Ανώτερης Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης–ΜΙΕΕΚ.Είσοδος (κινητές συσκευές)