• Αρχή
  • Προγράμματα Σπουδών
  • AUT - Μηχανική Αυτοκινήτου

AUT- Περιγραφή / Προφίλ Αποφοίτου/-ης

Περιγραφή / Προφίλ Αποφοίτου/-ης

Οι απόφοιτοι του προγράμματος Μηχανική Αυτοκινήτου μέσα από την εφαρμογή των γνώσεων που θα αποκομίσουν από την τάξη, την πρακτική κατάρτιση από τα εργαστηριακά μαθήματα και τη βιομηχανική εμπειρία, θα αναπτύξουν την ικανότητα να εκτελούν εργασίες σε όλο το φάσμα της συντήρησης, διάγνωσης βλαβών και επιδιόρθωσης αυτοκινήτων.

Θα είναι σε θέση να διασφαλίζουν την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών, να λαμβάνουν όλα τα ενδεικνυόμενα μέτρα ασφάλειας τα οποία ορίζονται από τη σχετική νομοθεσία και να εφαρμόζουν αρχές επαγγελματικής και επιχειρηματικής ηθικής.

Το πρόγραμμα είναι αξιολογημένο από την Ηλεκτρομηχανολογική Υπηρεσία

Οι απόφοιτοι θα μπορούν να εξασφαλίσουν Άδεια Τεχνίτη Οχημάτων, χωρίς εξετάσεις από την Ηλεκτρομηχανολογική Υπηρεσία, μετά την απόκτηση του διπλώματος στην Μηχανική Αυτοκινήτων από τα ΜΙΕΕΚ και με ένα χρόνο εμπειρία ως Τεχνικοί Μηχανικοί με δυνατότητα άμεσης εγγραφής Ιδιωτικής Επιχείρησης Συνεργείου Αυτοκινήτων.


Είσοδος (κινητές συσκευές)