• Αρχή
  • Προγράμματα Σπουδών
  • TECHN - Τεχνικός Βιομηχανίας

TECHN - Περιγραφή / Προφίλ Αποφοίτου/-ης

Περιγραφή / Προφίλ Αποφοίτου/-ης

Οι απόφοιτοι του προγράμματος «Τεχνικός Βιομηχανίας » θα μπορούν να εφαρμόζουν και να αξιοποιούν βασικές τεχνικές ικανότητες, επαγγελματικές δεξιότητες και γνώσεις για να αναλάβουν βασικές θέσεις εργασίας σε βιομηχανικές μονάδες. Η εφαρμογή των γνώσεων που θα αποκομίσουν στην τάξη, σε συνδυασμό με την εκτεταμένη πρακτική κατάρτιση από τα εργαστηριακά μαθήματα και τη βιομηχανική εμπειρία, θα καταστήσει τους απόφοιτους ικανούς να απασχοληθούν σε ένα ευρύ φάσμα της κυπριακής βιομηχανίας.Είσοδος (κινητές συσκευές)