• Αρχή
  • ΜΙΕΕΚ
  • Επιτροπές Εσωτερικής Ποιότητας

Επιτροπές Εσωτερικής Ποιότητας

Επιτροπές Εσωτερικής Ποιότητας (αρχείο)

Οι Επιτροπές Εσωτερικής Ποιότητας των ΜΙΕΕΚ συστάθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 13 του Περί της Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας της Ανώτερης Εκπαίδευσης και της Ίδρυσης και Λειτουργίας Φορέα για Συναφή Θέματα Νόμο του 2015, που αφορά στην αξιολόγηση των Ιδρυμάτων της Ανώτερης Εκπαίδευσης.

Οι Επιτροπές Εσωτερικής Ποιότητας των ΜΙΕΕΚ διαδραματίζουν ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο, ο οποίος είναι συμβατός με τις απαιτήσεις του θεσμικού πλαισίου για την αξιολόγηση της Ανώτερης Εκπαίδευσης και αφορά στον συντονισμό και την υποστήριξη όλων των διαδικασιών εσωτερικής και εξωτερικής αξιολόγησης των ΜΙΕΕΚ, βάσει των προδιαγραφών που έχει θέσει ο Φορέας Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτερη Εκπαίδευση (ΔΙ.Π.Α.Ε.).

Στόχος των Επιτροπών Εσωτερικής Ποιότητας των ΜΙΕΕΚ είναι η συστηματική και τεκμηριωμένη καταγραφή και ανάδειξη του έργου κάθε Προγράμματος Σπουδών, κάθε Παραρτήματος ΜΙΕΕΚ και των ΜΙΕΕΚ συνολικά, καθώς και η ανάδειξη του σημαντικού ρόλου τους.

Στο πλαίσιο αυτό, οι Επιτροπές Εσωτερικής Ποιότητας των ΜΙΕΕΚ λειτουργούν σε απόλυτη συνεργασία με την Κεντρική Διοίκηση των ΜΙΕΕΚ, με γνώμονα τη διασφάλιση υψηλού επιπέδου ποιότητας των υπηρεσιών στους σπουδαστές του, στο ανθρώπινο δυναμικό του, καθώς και στην ευρύτερη κοινωνία της Κύπρου. Είναι αρμόδιες για την εφαρμογή όλων των προτύπων που προβλέπονται στο άρθρο 12 του περί της Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας της Ανώτερης Εκπαίδευσης και της Ίδρυσης και Λειτουργίας Φορέα για Συναφή Θέματα Νόμου του 2015, όπως και της δημοσιοποίησης, έντυπα και ηλεκτρονικά, σε τακτά χρονικά διαστήματα, ενημερωμένης, αμερόληπτης και αντικειμενικής έκθεσης αναφορικά με τα προσφερόμενα προγράμματα σπουδών και τις λοιπές εκπαιδευτικές δραστηριότητες, καθώς και των τίτλων σπουδών που αυτό απονέμει.

Τα Μέλη των Τοπικών Επιτροπών Εσωτερικής Ποιότητας, όπως καθορίζονται στο Εγχειρίδιο Διασφάλισης Ποιότητας των ΜΙΕΕΚ, είναι:
Πρόεδρος:
  • Ο Λειτουργός Διασφάλισης Ποιότητας των ΜΙΕΕΚ
Μέλη:
  • Ο Επαρχιακός Διευθυντής
  • Ο Βοηθός Επαρχιακός Διευθυντής, ο οποίος ασκεί και χρέη Γραμματέα της Επιτροπής
  • Ένας Ακαδημαϊκός ή Τοπικός Συντονιστής Προγράμματος Σπουδών
  • Ένας εκπρόσωπος των σπουδαστών (ο οποίος εκλέγεται από τις διαδικασίες των σπουδαστών)
H διάρκεια της θητείας των Επιτροπών είναι για έναν χρόνο.

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΜΙΕΕΚ Λάρνακας:
ΟΝΟΜΑ ΤΙΤΛΟΣ/ ΒΑΘΜΙΔΑ
Παντελής Ζαχαροπλάστης Λειτουργός Διασφάλισης Ποιότητας
Αλέξης Κωστέας Επαρχιακός Διευθυντής Λάρνακας
Μιχάλης Μιχαηλίδης Βοηθός Επαρχιακός Διευθυντής Λάρνακας
Νίκος Παλιός Ακαδημαϊκός Συντονιστής Δικτύων Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Επικοινωνιών
Παρλάτας Φάνος Σπουδαστής


ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΜΙΕΕΚ Λεμεσού:
ΟΝΟΜΑ ΤΙΤΛΟΣ/ ΒΑΘΜΙΔΑ
Παντελής Ζαχαροπλάστης Λειτουργός Διασφάλισης Ποιότητας
Κώστας Σχοινής Επαρχιακός Διευθυντής Λεμεσού
Πέτρος Καλλής Βοηθός Επαρχιακός Διευθυντής Λεμεσού
Γιώργος Χαλασιάς Ακαδημαϊκός Συντονιστής Βιολογικών Κηπευτικών Καλλιεργειών
Νικόλ Νεοφύτου Σπουδαστής

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΜΙΕΕΚ Λευκωσίας:
ΟΝΟΜΑ ΤΙΤΛΟΣ/ ΒΑΘΜΙΔΑ
Παντελής Ζαχαροπλάστης Λειτουργός Διασφάλισης Ποιότητας
Λοΐζος Λοΐζου Επαρχιακός Διευθυντής Λευκωσίας 
Ανδρέας Βασιλείου Βοηθός Επαρχιακός Διευθυντής Λευκωσίας 
Φώτος Πασάντας Ακαδημαϊκός Συντονιστής Βιομηχανικών και Οικιακών Αυτοματισμών
Αντώνης Αντρέου Σπουδαστής

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΜΙΕΕΚ Πάφου:
ΟΝΟΜΑ ΤΙΤΛΟΣ/ ΒΑΘΜΙΔΑ
Παντελής Ζαχαροπλάστης Λειτουργός Διασφάλισης Ποιότητας
Δημήτρης Κωνσταντίνου Επαρχιακός Διευθυντής Πάφου  
Κώστας Κωσταντίνου Βοηθός Επαρχιακός Διευθυντής Πάφου  
Μιχάλης Σπανός  Τοπικός Συντονιστής Βιολογικών Κηπευτικών Καλλιεργειών
Στρογγυλός Παναγιώτης Σπουδαστής


Είσοδος (κινητές συσκευές)