• Αρχή
  • Προγράμματα Σπουδών
  • BAKER - Αρτοποιία - Ζαχαροπλαστική

BAKER - Περιγραφή / Προφίλ Αποφοίτου/-ης

Περιγραφή / Προφίλ Αποφοίτου/-ης

Το Πρόγραμμα θα καλύπτει την παρασκευή και το εμπόριο ειδών Αρτοποιίας – Ζαχαροπλαστικής, από την επιλογή και παραγγελία των υλικών που απαιτούνται μέχρι την εκτέλεση παραγγελιών για λογαριασμό καταστημάτων ή επιχειρήσεων με είδη διατροφής και την τελική τοποθέτηση και παρουσίαση των προϊόντων στις βιτρίνες και τα ράφια πώλησης.

Επομένως, θα καταστήσει τους/τις σπουδαστές/-ριες ικανούς/-ές να προετοιμάζουν, να ψήνουν, να γαρνίρουν και να παρουσιάζουν τα διάφορα είδη ζαχαροπλαστικής και αρτοποιίας κάτω από συνθήκες υγιεινής και ασφάλειας.
Με το τέλος του Προγράμματος οι σπουδαστής/-ρια θα είναι σε θέση:
  • Να αναγνωρίζει και να επιλέγει τα κατάλληλα υλικά και τον απαραίτητο εξοπλισμό.
  • Να εφαρμόζει τις σωστές μεθόδους προετοιμασίας και παρουσίασης των παρασκευασμάτων ζαχαροπλαστικής και αρτοποιίας.
  • Να εξηγεί και να αξιολογεί το ρόλο και τη σημασία των κατάλληλων υλικών για την τελική παρουσίαση και προβολή των προϊόντων ζαχαροπλαστικής και αρτοποιίας.
  • Να είναι σωστά ενημερωμένος/-η για την ποιότητα και τη θρεπτική αξία των υλικών και προϊόντων και για τις διάφορες μορφές που διατίθενται και αξιοποιούνται στην επισιτιστική βιομηχανία.
  • Να μπορεί να κοστολογεί τα διάφορα προϊόντα και να αξιολογεί το ρόλο και τη συμβολή της κοστολόγησης στη διαδικασία της προετοιμασίας και διάθεσης των προϊόντων ζαχαροπλαστικής και αρτοποιίας.

Είσοδος (κινητές συσκευές)