• Αρχή
  • Εισδοχή Σπουδαστών
  • Κριτήρια και Αιτήσεις Εισδοχής

Κριτήρια και Αιτήσεις Εισδοχής

Άρχισε η υποβολή αιτήσεων εισδοχής για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024 !

Οι αιτήσεις εισδοχής μπορούν να υποβάλλονται ηλεκτρονικά από την Τρίτη, 20 Ιουνίου 2023 μέχρι και την Παρασκευή, 18 Αυγούστου 2023 και ώρα 12:00 το μεσημέρι.

Για τα κριτήρια εισδοχής και τη διαδικασία υποβολής αίτησης πατήστε εδώ.

Φοιτητική χορηγία και φοιτητικό πακέτο
Οι σπουδαστές/σπουδάστριες δικαιούνται να αιτηθούν τόσο για φοιτητική χορηγία όσο και για το φοιτητικό πακέτο το οποίο περιλαμβάνει επίδομα σίτισης, επίδομα στέγης, επίδομα αγοράς πανεπιστημιακών βιβλίων και επίδομα αγοράς ή συντήρησης ηλεκτρονικού υπολογιστή.

Για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024 θα λειτουργήσουν τα ακόλουθα Προγράμματα Σπουδών για τα οποία μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες επιλέγοντας το αντίστοιχο εικονίδιο:

Σχεδιασμός και Τεχνολογία CNC – Ξυλουργική Βιομηχανία
Γαλακτοκομία - Τυροκομία
Δίκτυα Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Επικοινωνιών
Ψυκτικές και Κλιματιστικές Εγκαταστάσεις
Διαχείριση Εφοδιαστικής Αλυσίδας και Ναυτιλιακές Σπουδές
Βιολογικές Κηπευτικές Καλλιέργειες
Αρτοποιία - Ζαχαροπλαστική
Μηχανική Αυτοκινήτου
Μαγειρικές Τέχνες
Τέχνες Εστίασης
Τεχνικός Βιομηχανίας
Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις και Αυτοματισμοί
Εργοδηγός Δομικών και Τεχνικών Έργων

Είσοδος (κινητές συσκευές)