• Αρχή
 • Προγράμματα Σπουδών
 • REST - Τέχνες Εστίασης

REST - Περιγραφή / Προφίλ Αποφοίτου/-ης

Περιγραφή / Προφίλ Αποφοίτου/-ης

Οι απόφοιτοι μέσα από την εφαρμογή των γνώσεων που θα αποκομίσουν από την τάξη, την πρακτική κατάρτισης από τα εργαστηριακά μαθήματα και τη βιομηχανική εμπειρία, θα αναπτύξουν την ικανότητα να εφαρμόζουν καλές πρακτικές εργασίας στη λειτουργία των εστιατορίων και μπαρ κατά την παράθεση τροφίμων και ποτών. Επίσης, οι απόφοιτοι θα κατέχουν τεχνικές γνώσεις στη γευσιγνωσία και τη σύζευξη κρασιού και φαγητών, βασικές δεξιότητες μπαρίστα, καθώς επίσης στη παραγωγή και παράθεση αλκοολούχων και μη ποτών. Τέλος, οι σπουδαστές/τριες θα διαχειρίζονται το εστιατόριο και τις διαπροσωπικές σχέσεις με τρόπο που βελτιώνουν τη διαδικασία εξυπηρέτησης των πελατών. Υιοθετώντας υψηλές προδιαγραφές ποιότητας θα μπορούν ταυτόχρονα να αναπροσαρμόζονται στις μεταβαλλόμενες ανάγκες των πελατών, ακολουθώντας την εθιμοτυπία της φιλοξενίας. Οι απόφοιτοι θα μπορούν να εργοδοτηθούν σε βασικές θέσεις εργασίας σε ξενοδοχεία, εστιατόρια και μπαρ.


Με την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος θα είναι σε θέση να:
 • Αποκομίσουν βασικές επαγγελματικές γνώσεις και δεξιότητες στην υγιεινή παράθεση τροφίμων και ποτών και την ασφάλεια στο χώρο εργασίας.
 • Αλληλοεπιδρούν και επικοινωνούν με τους πελάτες χρησιμοποιώντας επαγγελματικά αγγλικά.
 • Κατέχουν επαγγελματικές και τεχνικές πτυχές της διαδικασίας διαχείρισης τροφίμων και ποτών και εφαρμόζουν ποιοτικά κριτήρια.
 • Χρησιμοποιούν επαγγελματική γνώση στη γευσιγνωσία κρασιών και ποτών
 • Αναπτύξουν δεξιότητες στη παράθεση τροφίμων και ποτών
 • Γνωρίζουν τις βασικές αρχές σχεδιασμού και ανάπτυξης εδεσματολογίου και της επίδρασης του στο κόστος τροφίμων και ποτών και της κερδοφορίας της επιχείρησης.
 • Καταρτιστούν στα βασικά καθήκοντα του barista και του bartender κι της παρασκευής και παράθεσης αλκοολούχων και μη ποτών.
 • Χρησιμοποιούν διάφορες και ειδικές μεθόδους και τεχνικές παράθεσης τροφίμων και ποτών σε συμπόσια και ειδικές εκδηλώσεις.
 • Διαχειρίζονται βασικές λειτουργίες εστιατορίου και ανθρώπινου δυναμικού.
 • Αφομοιώσουν μια ποιοτική κουλτούρα φιλοξενίας με σκοπό να αποδώσουν άριστη εξυπηρέτηση στους πελάτες και να μπορούν να αντιμετωπίσουν αποτελεσματικά τυχόν προβλήματα με τους πελάτες.

Είσοδος (κινητές συσκευές)