FOREMAN - Ακαδημαϊκό Προσωπικό

Α/Α Ονοματεπώνυμο Προσόντα Απασχόληση Γνωστικό Αντικείμενο / Ειδικότητα Μαθήματα FOREMAN CV_Gr CV_En
Λευκωσία
1 Ανδρέας Ρόους BSc, MEng Πλήρης Πολιτικός Μηχανικός 0103, 0202, 0203, 0302
2 Μαρία Παναγή BSc, MSc Μερική Αρχιτέκτονας Μηχανικός 0101
3 Μιχαήλ Παπαιωάννου BSc, MSc Μερική Πολιτικός Μηχανικός 0102
4 Ιωάννης Σάμμουτος BSc, MSc Μερική Πολιτικός Μηχανικός 0104
5 Θεοδώρα Παπαστεργίου BSc, MSc Μερική Αρχιτέκτονας Μηχανικός 0201
6 Δημήτριος Παπαδόπουλος BSc, MSc Μερική Πολιτικός Μηχανικός 0204


FOREMAN - Περιγράμματα Μαθημάτων Προγράμματος Σπουδών

Εξάμηνο Κωδικός Μαθήματος Μάθημα Αρχείο
1 FOREMAN 0101 Σχεδίαση Ερμηνεία Κατασκευαστικών Σχεδίων Ι
1 FOREMAN 0102 Εφαρμογές Ηλεκτρονικού Υπολογιστή
1 FOREMAN 0103 Δομική Μηχανική
1 FOREMAN 0104 Οικοδομική Ι
2 FOREMAN 0201 Σχεδίαση Ερμηνεία Κατασκευαστικών Σχεδίων ΙΙ
2 FOREMAN 0202 Τοπογραφία Ι
2 FOREMAN 0203 Ασφάλεια και Υγεία
2 FOREMAN 0204 Οικοδομική ΙΙ
3 FOREMAN 0301 Μετρήσεις Ποσοτήτων Ι
3 FOREMAN 0302 Τοπογραφία ΙΙ
3 FOREMAN 0303 Ηλεκτρολογικές Εγκαταστάσεις
3 FOREMAN 0304 Μηχανολογικές Εγκαταστάσεις
3 FOREMAN 0305 Οικοδομική ΙΙΙ
4 FOREMAN 0401 Μετρήσεις Ποσοτήτων ΙΙ
4 FOREMAN 0402 Ενέργεια και Περιβάλλον
4 FOREMAN 0403 Συντήρηση - Αποκατάσταση Κτηρίων
4 FOREMAN 0404 Οργάνωση και Εποπτεία Εργοταξίου
4 FOREMAN 0405 Τεχνικά Έργα

FOREMAN - Προσδοκώμενα Μαθησιακά Αποτελέσματα

Με την ολοκλήρωση του προγράμματος, ο/η απόφοιτος/-η θα είναι σε θέση να:
 • Οργανώνει, συντονίζει και ασκεί επιστασία στην εκτέλεση οικοδομικών εργασιών (π.χ. σκυροδέτηση, κτίσιμο τοιχοποιιών κλπ.) σε δομικά και τεχνικά έργα.
 • Ονομάζει, περιγράφει και ερμηνεύει τα δομικά και οικοδομικά μέρη κτηρίων και τεχνικών έργων.
 • Εκτελεί ή/και ασκεί επιστασία σε εργαστηριακές δοκιμές και ελέγχει τα αποτελέσματα τους.
 • Ονομάζει και αξιολογεί τα υλικά που απαιτούνται για τη διεκπεραίωση των εργασιών.
 • Ονομάζει και αξιολογεί μηχανήματα που χρησιμοποιούνται σε οικοδομικές εργασίες, συντονίζοντας τη χρήση τους στο εργοτάξιο.
 • Χειρίζεται τα έντυπα προσφοράς, τα δελτία αναφοράς, τα δελτία ποσοτήτων, συμφωνητικά έγγραφα, πιστοποιητικά πληρωμής κ.α. και γενικά χρησιμοποιεί τις μετρήσεις ποσοτήτων στην οργάνωση και εκτέλεση κτηριακών και τεχνικών έργων.
 • Αναγνωρίζει τη σημασία της εφαρμογής στις κατασκευές πολιτικών βιώσιμης ανάπτυξης και περιγράφει πολιτικές, σχεδιαστικές επιλογές και πρακτικές που την υποστηρίζουν.
 • Αναγνωρίζει τις ιδιαιτερότητες των επεμβάσεων σε ιστορικές κατασκευές, λαμβάνοντας τις υπόψη στην οργάνωση, τον συντονισμό και την επιστασία τους.
 • Χειρίζεται τοπογραφικά όργανα και διενεργεί ή/και συντονίζει τοπογραφικές εργασίες.
 • Ερμηνεύει όλα τα είδη σχεδίων, π.χ. αρχιτεκτονικά, στατικά, ηλεκτρολογικά, μηχανολογικά κ.α. και είναι ικανός/-ή να εκτελέσει σχεδιαστικές εργασίες με ελεύθερο χέρι, σχεδιαστικά όργανα και με τη χρήση του Η/Υ.
 • Αναγνωρίζει διάφορα στοιχεία ηλεκτρικού και μηχανολογικού εξοπλισμού και εξηγεί τη βασική τους λειτουργία.
 • Χειρίζεται με ευχέρεια λογισμικά στον Η/Υ, τα οποία είναι χρήσιμα για την διεκπεραίωση των εργασιών του/της.
 • Αναφέρει, επεξηγεί και εφαρμόζει νομοθεσίες σχετικές με την υλοποίηση κτηριακών και τεχνικών έργων.
 • Ορίζει τις αρμόδιες αρχές που σχετίζονται με την εκτέλεση Δομικών και Τεχνικών Έργων και συνεργάζεται με αυτές όποτε απαιτείται.
 • Εφαρμόζει όλα τα μέτρα που αφορούν ζητήματα ασφάλειας και υγείας.


FOREMAN - Σκοπός Προγράμματος


Σκοπός του προγράμματος είναι η κατάρτιση και εκπαίδευση στην οργάνωση, στον συντονισμό και στην άσκηση επιστασίας δομικών και τεχνικών έργων. Το πρόγραμμα προσβλέπει να παράσχει τα απαραίτητα εφόδια, ώστε να καταστούν ικανοί οι απόφοιτοι του να εργαστούν ως εργοδηγοί σε εργοτάξια δομικών και τεχνικών έργων, αναλαμβάνοντας τις σοβαρές ευθύνες που απορρέουν από την εν λόγω θέση.

Σε αυτό το πλαίσιο το πρόγραμμα σπουδών είναι οργανωμένο κατά τρόπο ώστε οι σπουδαστές να αποκτήσουν γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες διαφόρων γνωστικών αντικειμένων (από το επιστημονικό πεδίο της τοπογραφίας έως αυτά της δομικής μηχανικής, της οικοδομικής και της μηχανολογίας), οι οποίες θα τους καταστήσουν ικανούς να ανταπεξέλθουν στις πολύπλευρες απαιτήσεις και στα ποικίλα καθήκοντα που θα αναλάβουν στο πεδίο άσκησης της εργασίας τους.

Το πρόγραμμα έρχεται να καλύψει ένα μεγάλο κενό που υφίσταται σήμερα στην κυπριακή οικοδομική βιομηχανία, το οποίο αφορά στην οξεία έλλειψη ειδικευμένου εργατικού δυναμικού, που να μπορεί να λειτουργήσει ως συνδετικός κρίκος μεταξύ συμβούλων μηχανικών (αρχιτεκτόνων, πολιτικών μηχανικών κ.α.) και τεχνιτών/ εργατών, για την εκτέλεση των οικοδομικών εργασιών στα εργοτάξια.

FOREMAN - Περιγραφή / Προφίλ Αποφοίτου/-ης

Περιγραφή / Προφίλ Αποφοίτου/-ης

Οι απόφοιτοι/-τες του προγράμματος «Εργοδηγός Δομικών και Τεχνικών Έργων» θα μπορούν να εφαρμόζουν και να αξιοποιούν βασικές τεχνικές ικανότητες, επαγγελματικές δεξιότητες και γνώσεις για να αναλάβουν βασικές θέσεις εργασίας ως εργοδηγοί σε εργοτάξια δομικών και τεχνικών έργων.

Η εφαρμογή των γνώσεων που θα αποκομίσουν στην τάξη, σε συνδυασμό με την εκτεταμένη πρακτική κατάρτιση από τα εργαστηριακά μαθήματα και τη βιομηχανική εμπειρία, θα καταστήσει τους/τις απόφοιτους/-τες ικανούς/-ές να απασχοληθούν σε ένα ευρύ φάσμα της οικοδομικής βιομηχανίας. Θα μπορούν να εργαστούν, στην Κύπρο και γενικά σε όλη την ΕΕ σε κάθε είδους οικοδομή ή τεχνικό έργο.

Θα μπορούν επίσης να εξελιχτούν σε εργολήπτες/-τριες αφού αποκτήσουν την απαραίτητη από τον νόμο πείρα.

Είσοδος (κινητές συσκευές)